Algemene

Voorwaarden

Voorwaarden welke van toepassing zijn op de IST 5 -10 – 20 uren kaart.

Wanneer men besluit na bijvoorbeeld de eerste les een uren kaart te kopen kan men volstaan met een ruime aanbetaling of afspreken deze geheel per bank over te maken. Bij contante betaling betaalt men dan bij de volgende les het restant van het aanschafbedrag en ontvangt men de les daarop een betalingsbewijs. Wanneer u per bank betaalt moet u dit wel “dezelfde” dag overmaken. Onze urenkaart prijzen zijn een stuk lager dan de losse uur prijs en zijn dan ook berekend op “vooruit” betaling. Verder zijn van toepassing:


Reglementen voor urenpakket:

  • De kaart geeft u recht op de “openstaande uren” simulatorhuur bij IST FlightTraining.
  • De uren zijn alleen geldig indien betaling volledig is voldaan.
  • Resterende tijd wordt alleen bij overmacht terugbetaald en de gebruikte tijd tegen éénuurs tarief in mindering gebracht.
  • Het tijdstip en duur van de simulatorhuur kan uitsluitend in overleg met IST FlightTraining gepland worden.
  • Deze kaart is één jaar geldig tegen afgesloten tarief. Na dat jaar zal het dan geldende tarief berekend worden.
  • Na twee jaar verliest deze kaart zijn geldigheid.
  • Aanvullende algemene voorwaarden IST urenkaart

Bij het verzuimen of niet nakomen van de simulatorboeking en bij het korter dan 24 uur van tevoren annuleren van de afspraak, wordt de helft van de geboekte tijd in rekening gebracht.